Uppfödare av svart dvärgschnauzer

Foto Tommy Jansson

 

Älgv 14 , 141 40 Huddinge
Morängsviken 307. 824 96 Stocka

070-538 51 10
renee@raggen.se

Uppfödning sedan 1995
innehavare av SSPKs uppfödarmedalj &
SSPKs förtjänsttecken i både silver och guld
Vi har gått SKKs uppfödarutbildning

Alla bilder © Renée
om inte annat anges