Tankar om kastrering

Kastrering hos hund tik/hane

Vad är kastrering

Det är borttagning av dom könscells och könshormons producerande organen, dvs testiklar och livmoder

Snabb sänkning av könshormoner (testesteron/östrogen) i blodet – inom 2 timmar ses effekt
Markanta beetendeförändringar  ca 6-8 veckor efter ingreppet

Sterilisering utförs nästan inte i Sverige idag – det innebär att sädesledare och äggstockar ligeras av – ingen påverkan på beetende eller parningslust

Varför kastrerar så många?

Det är en bra inkomst för veterinärerna så dom rekommenderar gärna det redan vid 3 månaders vaccineringen

Många ser det som en quick fix för att få boer ett oönskat beteende

Det blir mycket ”lättare” – hunden är jobbig…….

Många gånger ett krav från hunddagis då dom inte har tillräcklig utbildning i att hantera okastrerade  hanhundar i grupp

Vi följer andra länder, speciellt USA men där har dom en helt annan problematik med mycket lösspringande hundar och oönskad dräktigheter

Före 1989 var kastrering inte tillåtet om det inte fanns medicinska skäl.
I nuläget är ca 20% av populationen kastrerade utan veterinärmedicinska skäl, 2,5 år är medelåldern då kastrering görs och 30-35% gör det före 6 månaders ålder

Om man kastrerar yngre än 10-12 månaders ålder får man en dålig utveckling av hanhundens maskulina karaktärsdrag, bristen på testesteron gör att muskelmassan inte utvecklas som den ska. Epifysslutningen födröjs –  hunden blir högre än normalt, får också oftare en smalare bröstkorg

Om äldre – oönskade beetenden kvarstår oftast

Veterinärmedicinska skäl till kastrering

Ofta könshormonrelaterade sjukdomar

Stressrelaterade eptileptiforma kramper

Undvika juvertumörer  0.05% risk om tiken ej löpt innan, 8% risk om hon löpt en gång och 25% om hon löpt 2 eller fler gånger innan

OBS Hos hanhundar har man 4-8 gånger ÖKAD risk för prostatacancer om kastrering sker vid tidig ålder

 Ej veterinärmedicinska skäl

Ca 20% av alla kastrationer

Vanligaste orsaker hos hanhundsägare är en önskan om att bli av med beteenden som upplevs som jobbig och problematiska

Hos tikägare – slippa skendräktighet och oönskade beteenden i samband med löp, slippa livmoderinflammation

Effekt på beteende

EN enda säkert effekt – hunden kan aldrig få avkomma

Stora individuella skillnader vad gäller beetendeförändringar, på 10-15% av vuxna hanhundar märks ingen påvisbar beteendeförändring

Lusten att rymma/leta löptikar samt dominansproblem (tex rida på ägarens ben) påverkas oftast positivt av kastration

Urinmarkering inomhus minskar hos 50-60% av dom kastrerade hundarna MEN inkontinens kan vara en biverkan av kastrering

Aggressivitet är en vanlig orsak till kastration, många aggressiva beteenden yttrar sig på samma sätt men kan ha olika funktioner, därför påverkas dom olika av kastration

Konkurrens – dominans – rädsla – smärta  – påverkas oftast INTE av kastration

Revirförsvar – ”inlärd” aggression – icke revirrelaterade aggressioner – KAN påverkas av kastration

OBS: Endast hos 10-20% med ovanstående aggressiva beteenden minskar dessa med 60-90% med kastration. Det finns ingen garanti att en kastration gör en aggressiv hund fogligare men den kan bli mera mottaglig för distraherande kommandon  el aktivitet från ägaren

Biverkningar

Ökad risk för prostatacancer

Ökad risk för urininkontinens hos båda könen

Ökad risk för ämnesomsättningsrubbningar, diabetes mellitus och obesitas (övervikt) Kastrerade hundar är ofta feta

Förändrad ämnesomsättning = minskad muskelstyrka = högre vikt = högre påfrestning på leder och ligament som kan ge ortopediska problem senare i livet

Försämrad hormonproduktion från sköldkörteln som kan leda till påverkan på ämnesomsättningen och ge ökad hårfällning

Förändrad pälskvalitet – mycket mera ull

Har hunden aggression pga rädsla kan kasteringen leda till att aggressionen ökar/försämras

Har hunden rädslor förstärks dessa ofta om hunden kastreras

Hunden blir en ”det” vilket kan göra att andra hundar har svårt att förstår vad det är, många hanhundar rider ofta på andra  kastrerade hannar vilket kan vara jobbigt för hunden

Unga  tikar som kastreras kan bli aggressivare

Efter en kemisk kastrering finns risk att spermierna blir förstörda även i framtiden

Långsiktig biverkningar

Avelsbasen minskar drastiskt – förödande för små raspopulationer

Avelsurvalet görs allt för tidigt – ibland redan vid 8 veckors ålder

Svårighet att utvärdera mentaliteten hos kullar där många är kastrerade

Får ej deltaga på utställning

Kastrering av kryptochid hund

Det finns en ökad risk för att den stenen som inte kommer ner kan omvandlas till en tumör, enl Patric Ragnarssons mångåriga erfarenhet inom djursjukvård skulle han inte rekommendera en operation/kastrering av den orsaken

KASTRERING ERSÄTTER INTE UPPFOSTRAN

Vi förväntar oss att alla hundar ska vara lika men dom är olika och ämnade för olika saker, vi ska inte sudda ut deras specifika egenskaper

 Ovanstående text är tagen dels från ett föredrag av  Patric Ragnarsson, 30 års erfarenhet inom djursjukvård, dels från en föreläsning jag lyssnade på via Agria, minns inte vem det var som pratade